MIGRANTKINJA I RUČNI RAD

Foto: CRVENI KRST BEOGRADA

Projekat „Osnaživanje žena migranata” uz podršku Fondacije „Koka-Kola”

Projekat „Osnaživanje žena migranata” koji Crveni krst Beograda kao nosilac projektnih aktivnosti, uz podršku Fondacije „Koka-Kola”, uspešno realizuje u saradnji sa partnerskim organizacijama Crvenim krstom Šid i Crvenim krstom Kikinda, osmišljen je kao pomoć ženama na njihovom neizvesnom putu ka sigurnom i zdravom životu. 

MIGRANTKINJE I FACILITATOR

Foto: CRVENI KRST BEOGRADA

Osnovni cilj projekta jeste osnaživanje, obučavanje i podrška ženama smeštenim u centrima za migrante i izbeglice za izazove koje donosi integracija u svakodnevni život u nepoznatim i kulturološki različitim sredinama.
Srbija je, kao jedna od zemalja na Balkanskoj ruti, od polovine 2015. godine prihvatila i privremeno zbrinula stotine hiljada izbeglica i migranata. Splet različitih okolnosti rezultirao je njihovim dužim zadržavanjem u Srbiji. Upravo iz ovog razloga, javila se potreba za organizovanjem i implementiranjem programa koji će licima smeštenim u prihvatnim centrima, kao i Centrima za tražioce azila, omogućiti da se prilagode novonastaloj situaciji, a njihovo slobodno vreme učiniti sadržajnim i korisnim. S obzirom da više od 55 posto prisilno raseljenog stanovništva na svetu čine žene i devojke, osnaživanje žena migranata i tražilaca azila smeštenih u prihvatnim centrima i centrima za tražioce azila, neophodno je za očuvanje njihovog zdravlja. 

RUČNI RAD

Foto: CRVENI KRST BEOGRADA

Žene u centrima za migrante i tražioce azila u Srbiji prolaze kroz izazove poput svih drugih žena u centrima širom sveta. Suočene su sa jezičkom barijerom, bez mogućnosti učestvovanja u kreativnim i edukativnim aktivnostima u slobodno vreme. Svestan potreba koje postoje i u želji da pruži neposrednu pomoć i podršku, a na osnovu dugogodišnje uspešne saradnje sa kompanijom „Koka Kola”, koja je našoj organizaciji pružila izuzetnu pomoć u vanrednoj situaciji 2014. godine i u migrantskoj krizi 2015. i 2016. godine, Crveni krst Beograda aplicirao je u septembru 2017. godine za sredstva kod Fondacije „Koka-Kola”. 
Prepoznajući značaj koji će realizacija projektnih zadataka imati za žene migrantkinje u Srbiji, Fondacija „Koka-Kola” donosi odluku da finansijski podrži realizaciju projekta „Osnaživanje žena migranata
” sa čijom se realizacijom počelo 01. decembra 2017. godine.

ŠMINKANJE MIGRANTKINJE

Foto: CRVENI KRST BEOGRADA

Projekat koji se realizuje uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije, obuhvata projektne aktivnosti u tri opštine, odnosno četiri centra u našoj zemlji. 

PREDAVANJE JEZIKA

Foto: CRVENI KRST BEOGRADA

Na teritoriji opštine Lajkovac u Centru za azil u Bogovađi, u opštini Šid u Prihvatnim centrima Adaševci i Principovac i opštini Kikinda, u Prihvatnom centru u Kikindi, od januara 2018. godine započelo se sa realizacijom interkulturalnih radionica, nakon kojih su realizovane i zdravstveno-preventivne radionice, kreativne i druge radionice. Organizovani su časovi engleskog jezika, a kako vreme odmiče komunikacija je sve lakša i na srpskom jeziku. Kroz dosadašnji rad i konačni plan, ovim neophodnim znanjima i veštinama biće obuhvaćeno 300 žena u pomenutim kampovima, koje će do okončanja projekta proći kroz 340 radionica, 500 časova engleskog jezika, a 150 žena će kroz održanih 20 časova steći sertifikovano znanje iz zanata. Obuka iz zanata predstavljala je posebno značajan deo celokupnog projekta, s obzirom da je ženama omogućila da nakon obuke dobiju i sertifikat o stečenom znanju koje će im biti od značaja u budućoj domovini.

DODELA SERTIFIKATA

Foto: CRVENI KRST BEOGRADA

I pored svih prepreka, prema kojima smo se odnosili kao prema izazovima, ciljevi su postignuti. Iskustvo koje se sa svake radionice nosi nešto je što ostaje za čitav život, kako za žene migrantkinje, tako i za sve fasilitatore i saradnike.

 

 

 

Prijatelj portala