PORODICA U KOJOJ JE JEDAN RODITELJ IZDVOJEN

Foto: FREEPIK

RODITELJSTVO SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM

U današnje vreme često se susrećemo sa pojavom da ljudi često rade daleko od svojih kuća. Postoje razne situacije kao što su poslovna putovanja koja su vrlo česta, boravak u drugom gradu tokom radnih dana i povratak kući vikendom, odlazak od kuće radi posla na čak nekoliko meseci. Mnogim ljudima ovakav životni stil ne smeta, štaviše, izuzetno je pogodan zbog sticanja novih iskustava. Međutim, šta se dešava sa ljudima koji žive takvim životom, a imaju porodicu?

Prva i najbitnija zajednička stvar koju ovakvi ljudi dele jeste upravo to što većina njih provede samo nekoliko dana nedeljno sa svojom decom. Zbog toga što su često odsutni zbog posla, takvim roditeljima se nameće naziv roditelji sa skraćenim radnim vremenom

Ovakve životne situacije uglavnom predstavljaju izazove za roditelja koji je često odsutan, ali i za njegovog partnera, a potom i za celu porodicu. Usled nedovoljnog boravka u krugu svoje porodice, odsutni roditelji se nalaze pred zadatkom: Kako zadržati bliskost i emocionalnu povezanost, ali i kako učestvovati u odgoju deteta kada su toliko odsutni?

MAJKA GOVORI NESTO SINU KOJI JE NE SLUŠA

Foto: FREEPIK

 

 

U nastavku teksta nalaze se vrlo korisni saveti za što bolje savlađivanje situacije u kojoj se nalazite.

Provetite da li ste Vi i Vaš partner u istoj ravni

Veoma je važno da oba roditelja izraze svoje stavove po pitanju roditeljstva – da imaju ista očekivanja i zahteve od dece. Ukoliko roditelji nisu u istoj ravni po pitanju roditeljstva, vrlo lako može doći do razdora i nesuglasica koje dovode do podele – jedan roditelj radi, a drugi se brine o deci.

Često se dešava da se roditelji koji su odsutni ne slažu sa određenim odlukama svog partnera, ali ne osećaju slobodu da učestvuju u bitnim odlukama o vaspitavanju sopstvene dece. Odsutni roditelji se mogu osetiti izostavljeno iz odnosa sa decom, te se vremenom u potpunosti povlače, ostavljajući ulogu vaspitača svom partenru. S druge strane, roditelji koji provode vreme sa decom mogu razviti osećaj o roditeljstvu kao njihovoj teritoriji, te bi se svaki pokušaj učešća drugog roditelja posmatrao kao upad na istu. 

Odsutni roditelji vremenom razvijaju osećaj suvišnosti i izostavljenosti, te se time može narušiti atmosfera u kući – umesto harmonije, domom će biti rasprostranjeni napeti odnosi. Svađe među članovima porodice će kulminirati, i to zato što će roditelj koji je zadužen za vaspitavanje dece svako mešanje drugog roditelja doživeti kao narušavanje odnosa koje je on izgradio sa decom.

RODITELJI SE SVAĐAJU PRED DETETEOM

Foto: FREEPIK

 

Prevencija nastanka napetosti u porodičnom domu jeste saradnički odnos roditelja, koji u fokus stavljaju potrebe dece i trude se da zajedno porade na kvalitetu dečjeg vaspitanja.

Stalno budite u kontaktu 

Jedna od najčešćih metoda za razvijanje čvrste veze na relaciji roditelj – dete jeste metoda Stenlija Grinspana (eng. Stenley Greenspan) koja nalaže da svaki roditelj treba da provede određenu količinu vremena „jedan na jedan” sa svojim detetom. 

Odsutni roditelji gube priliku da često provode kvalitetno vreme sa svojom decom. Osim toga, roditelj koji je odsutan vrlo često nije deo najbitnijih 
događaja u životima svoje dece.

Dvadeset prvi vek je vek tehnologije, i upravo je to olakšavajuća okolnost roditeljima koji su odsutni. Zahvaljujući Skajpu (eng. Skype), Fejs-tajmu
(eng. Face Time), Fejsbuku (eng. Facebook), ali i mnogim drugim društvenim mrežama, održavanje kontakta sa nekim ko je daleko je moguće. Jedina
prepreka koja postoji u ovim slučajevima jeste razlika u vremenskim zonama, ali ukoliko se uzme u obzir to da je vaspitanje dece najbitnije, svaka prepreka
se gubi.
ZAUZETA MAMA KOJA RAZGOVARA SA DECOM

Foto: FREEPIK

 
Održavanje kontakta sa decom putem društvenih mreža može biti jednostavan razgovor, ali se to može pretvoriti i u zajedničku igru putem telefona. Budite
kreativni!

Detalji, detalji, detalji

Svako od nas ima onog jednog prijatelja iz srednje škole ili sa fakulteta sa kojim se čuje jednom u nekoliko meseci. Takvi razgovori se svode na uobičajena
i površna pitanja. Razgovorom koji traje nepunih deset minuta ne možemo razviti i negovati bliskost, a svakako ne možemo biti upućeni u pojedinosti iz
života naših najmilijih.

Kao što je već rečeno, dvadeset prvi vek sa sobom nosi nepresušne izvore društvenih mreža putem kojih besplatno možemo komunicirati u bilo koje
doba dana ili noći, i to sa bilo kim.

Odsutni roditelji moraju biti uključeni u živote svoje dece, i upravo zbog toga ih moraju ispitivati o svim detaljima njihovih života: Umesto pitanja koja se
tiču toga kako im je protekao dan, roditelj bi trebalo da se fokusira na to kako se njegovo dete osećalo u određenoj situaciji, kako se provelo na treningu,
ili kakav je sastav napisalo za domaći.

Odsutni roditelj će najbolje pomoći prisutnom roditelju sopstvenim angažovanjem i vođenjem kvalitetnih razgovora sa decom. U periodu odrastanja, bitno
je ne propustiti nijedan detalj, jer svaki propušten detalj iz života deteta predstavlja jedan stepenik dalje na putu ka potpunom otuđenju.

Budite podrška partneru
MUŽ I ŽENA SE GRLE

Foto: FREEPIK


O
dsustvo jednog partnera može dovesti do razdora u zajednici – partneri će početi da vode živote nezavisno jedan od drugog. Paralelno vođenje života
uzrok je osećaju usamljenosti, izolovanosti i nepovezanosti sa partnerom. Odsustvo jednog partnera glavni je okidač svađa i rušenja harmonične porodice.
Partneri vrlo često izgube razumevanje i osećaj da su ravnopravni, te jedan drugog doživljavaju kao konkurenciju.

Oba partnera vrlo često pribegavaju tome da jedan drugog poštede teških tema i loših vesti. Čuvanje tajni od svog partnera doprinosi još većem otuđenju.
Partneru uvek treba reći ukoliko je uspeh deteta u školi loš, ili ukoliko je finansijsko stanje u kući slabo; partner treba da bude oslonac u svemu, njemu
moramo izraziti zabrinutost za sopstveno zdravlje, ili za zdravlje naših roditelja. Odsutni roditelj vrlo često biva izostavljen iz mnogih drugih aspekata života,
a ne samo iz roditeljstva, što doprinosi nezadovoljstvu, svađama i nastajanju problema.

Sagledajte širu sliku

Povremeo je potrebno da zastanete kao roditelj, kao partner, kao porodica; da zastanete i pogledate širu sliku. Zapitajte se da li vaši porodični odnosi
funkcionišu, i koji je najbolji način da se situacija popravi. Razgovori koji se tiču rešavanja porodičnih kriza mogu biti izuzetno teški i naporni, ali oni su jedini
ključ za održavanje srećne porodice. Zapitajte se da li fizička odsutnost može narušiti emocionalnu i psihičku bliskost.

Odsustvo jednog partnera dovodi do njegovog otuđenja od sopstvene porodice. Od izuzetne važnosti je to da partneri jedan drugog doživljavaju kao
saborce, a ne kao protivnike. Uz pomoć zdrave i brižne komunikacije sa decom, ali i sa partnerom, vrlo je lako izbeći sve neželjene posledice dugog
odsustva.

 

Prijatelj portala