OBUKA ZA SPASIOCE

Foto: CRVENI KRST STARI GRAD

CRVENI KRST STARI GRAD ORGANIZUJE OBUKU SPASILAŠTVA NA VODI

Kako se postaje spasilac? Kako izgleda obuka za spasilaštvo na vodi, koliko traje i kakve prednosti pruža međunardno priznata licenca Crvenog krsta? Ovo su neka od pitanja koja smo postavili Neveni Živić, saradniku za prvu pomoć i delovanje u nesrećama u okviru organizacije Crvenog krsta Stari grad. Naša sagovornica nam je pružila mnoštvo korisnih informacija o programu i obuci za spasioce koja se ovog proleća realizuje u Crvenom krstu Stari grad, a mi ćemo ih rado podeliti sa vama. 

 

Crveni krst Stari grad u je poslednje vreme sve više prisutan u medijima kroz program spasilaštva na vodi. Interesuje nas kakav je plan za razvoj ovog programa i kakvo je interesovanje građana za ovakve komercijalne obuke Crvenog krsta Stari grad?

- Interesovanje je naravno veće pred početak letnje sezone, a pretežno je mlađa muška populacija zainteresovana za ovakvu vrstu obuke, mada imamo i žene u našoj Službi spasavanja na vodi Crvenog krsta Stari grad.

 

Svedoci smo da ovakav vid obuke postaje sve interesantniji mladim ljudima koji su u potrazi za sezonskim poslom, a čitaoce Red Info Portala interesuje ko je u prilici da obavi ovakav trening i kakve su fizičke predispozicije potrebne kako bi neko prisustvovao obuci?

– Uslove koje kandidat treba da ispunjava kako bi prisustvovao obuci za spasioce na vodi su :

• da su stariji od 18 godina, 

• da su završili srednju školu,

• da poseduju lekarsko uverenje da su psiho-fizički sposobni da prisustvuju obuci za spasioce na vodi,

• da isplivaju norme ulaznog testiranja (plivanje 50 m sprint slobodnim stilom za manje od 55 sekundi, plivanje 300 m slobodnim stilom za manje od 8 minuta i preron 20 metara).

 

Recite nam koji je plan obuke i pojasnite nam koliko je vremena potrebno za sticanje znanja iz oblasti spasilaštva? 

– Obuka koju realizujemo u Beogradu traje otprilike dve nedelje zbog svakodnevnih obaveza kako kandidata tako i realizatora obuke. Obuka traje 60 časova, koju čine 20 časova teorije spasilaštva na vodi, 20 časova praktičnog rada na bazenu i 20 časova prve pomoći kako teorije tako i praktičnog rada. Na bazenu Tašmajdan se održavaju praktični delovi obuke, dok se teorija prve pomoći i spasilaštva održava u  prostorijama Crvenog krsta Stari grad.

SPASILAC

Foto: CRVENI KRST STARI GRAD

 

 

Da li je neko ko poznaje tehnike prve pomoći u blagoj prednosti u odnosu na ostale polaznike koji se opredele isključivo za kurs spasilaštva na vodi?

– Kandidati koji poseduju već neko znanje prve pomoći, bilo da su završili obuku prve pomoći za vozače ili za fizička lica/zaposlene su u prednosti jer poseduju već neko predznanje, ali ih stečena potvrda/uverenje ne oslobođa prisustva na predavanjima prve pomoći, koja su sastavni deo obuke za spasioce na vodi, iz razloga što ova obuka traja 20 časova za razliku od svih prethodno navedenih. Fokus tokom ove obuke je na povredama koje mogu da se dogode na kupalištu, kao i na tehnikama reanimacije.

 

U Srbiji i u svetu postoji mnogo trening centara koji nude ovakve obuke, a nas interesuje koja je glavna odlika ovakvog kursa i da li je nakon obuke koju sprovodite u Crvenom krstu Stari grad polaznik spremniji da to znanje dokaže budućim poslodavcima?

– Crveni krst Srbije je od 1998. godine punopravni član Međunarodnih asocijacija za spasavanje na vodi (ILS – International lafe savind federation, ILSE – International life saving federation of Europe) što ga obavezuje da u obuci i razvoju ove delatnosti primenjuje međunarodne standarde, što je regulisano i Zakonom o Crvenom krstu Srbije (SG 107/2005). https://europe.ilsf.org/about/members/full

U skladu sa prethodno pomenutim zakonom, uredbom – pravilnikom o nomenklaturi sporstkih zvanja SL SRJ 1999 i pravilnikom o edukaciji u oblasti spasavanja na vodi, u Crvenom krstu Stari grad vrši se obuka spasilaca na vodi koja podrazumeva plivačke treninge i ispunjenje predviđenih normi, nakon čega se dobijaju odgovarajuća zvanja i uverenja. Obuke realizuju međunarodno priznati instruktori spasilaštva na vodi Crvenog krsta Srbije. Svi kandidati koji uspešno završe obuku za spasioce na vodi stiču međunarodno priznatu licencu.

Naša organizacija ima formiran Aktiv – Služba spasavanja na vodi Crvenog krsta Stari grad, koju čine spasioci seniori i spasioci juniori. Spasioci naše organizacije završili su i obuku za delovanje u nesrećama i prirodnim katastrofama, pa su kao tehnička podrška uključeni u rad Opštinske višenamenske terenske jedinice Crvenog krsta Stari grad.

SPASILAC U BAZENU

Foto: CRVENI KRST STARI GRAD

 

 

Mlade u Srbiji obično zanima da li će im trening centar omogućiti sezonski posao u zemlji. Takođe, na osnovu vašeg odgovora jasno je da je internacionalna važnost sertifikata u stvari glavna razlika koju Crveni krst Stari grad nudi u odnosi na konkurentne kurseve u zemlji.

– Kao što je prethodno navedeno, Crveni krst Stari grad vrši obučavanje novih kandidata, ne i zapošljavanje. Naravno, mi imamo informacije gde su potrebni spasioci pre ili tokom sezone, pa tu usmerimo sve naše spasioce koji čine Službu spasavanja na vodi Crvenog krsta Stari grad, kao i nove kandidate koji steknu zvanje nakon uspešno završene obuke za spasioce na vodi.

 

Iz vašeg iskustva napravite paralelu u zaradi koju spasilac može ostvariti na kupalištima u zemlji u odnosu na zaradu spasilaca koji odluče da sezonu provedu van zemlje, zbog mogućnosti koju im nudi vaš internacionalni sertifikat.

– Činjenica je da veće prihode spasioci mogu ostvariti radom na primorju, gde je takođe priznata licenca Crvenog krsta Srbije koju kandidati stiču nakon uspeštno završene obuku koju realizuje Crveni krst Stari grad. Ono što od kandidata jedino može da se zahteva ako žele da rade na primorju, jeste isplivavanje određenih normi na otvorenim vodama s obzirom na to da obuku koju pohađaju kod nas polažu u bazenu, a posao koji će obavljati na primorju je na otvorenoj vodi.

 

Ko su predavači koje Crveni krst Stari grad angažuje za ovakve obuke?

– Predavači koji obavljaju obuku su licencirani instruktori spasilaštva na vodi koju izdaje Crveni krst Srbije, dok deo prve pomoći drže licencirani predavači prve pomoći Crvenog krsta Srbije.

SPASAVANJE DAVLJENIKA

Foto: CRVENI KRST STARI GRAD

 

 

Da li nam u ovom momentu možete reći koja je cena i termin prve sledeće obuke koju zakazujete?

– Cena obuke za spasioce na vodi je 16.500 dinara, a mi obuku planiramo da održimo sredinom aprila meseca od 12. do 25. aprila.

 

 Ljudi su u nekim situacijama zbunjeni i misle da su obuke u Crvenom krstu isključivo namenjene za delovanje u nesrećama. Ipak, plan obuke koji vi nudite je u suštini orjentisan i usmeren ka mladim ljudima, koji se profesionalno spremaju za rad na kupalištima i brodovima, gde im se ovakav vid znanja i veština može računati kao dodatni plus koji im olakšava potragu za poslom.

– Upravo tako. Mi se tokom obuke trudimo da sve kandidate obučimo kako da imaju dobru prevenciju pri obavljanju posla spasioca na kupalištu, kako bi sveli na minimum mogućnost nezgode i njihovo reagovanje.

SPASAVANJE NA VODI

Foto: CRVENI KRST STARI GRAD

 

 

Da li ste možda evidentirali i polaznike koji se profesionalno spremaju za rad u Jahting industriji na skiperskim i dekhend pozicijama?

– Za sada nismo imali takve kandidate, bar da su nama rekli, ali imamo nekoliko članova naše Službe spasavanja na vodi Crvenog krsta Stari grad koji obavljaju posao spasioca na kruzerima i koji su otišli u Ameriku preko ovog posla.

 

Pošto je Red Info Portal okrenut društvu u celosti, sa jasnom strategijom da čitaoce snabdeva korisnim informacijama, recite nam za kraj ovog intervjua šta je to što građanin može da uradi do pojave spasioca kada primeti da je nekome u vodi ugrožen život?

– Nikako ne uskačite u vodu da ga vi spasavate, već se potrudite da jasno signalizirate spasiocima da je neko ugrožen u vodi, a ostale kupače pokušajte da sklonite ili zamolite da izađu iz vode, kako bi obezbedili što prohodniji pristup spasiocima do ugrožene osobe.

 

Ukoliko ste zainteresovani da se obučite za spasioca na vodi, sve informacije o obuci možete pronaći na sajtu Crvenog krsta Stari grad. Rok prijave je 03.04.2019. Bilo da želite da nađete sezonski posao ovog leta ili da se osećate bezbednije na bazenu i moru, korisno znanje i međunarodno priznata licenca su vam zagarantovani!

Prijatelj portala