SREĆAN ROĐENDAN

Foto: PIXABAY

ISTORIJA ROĐENDANSKE PESME

Da li ste primetili da se u američkim filmovima skoro nikad ne peva engleska varijanta pesme Srećan rođendan iako često vidimo scene u kojima je nekome rođendan? Naravno, postoji razlog za to  filmskoj industriji se ne isplati, ili barem nije bilo isplativo sve do 2016. godine.

Iako ima smisla smatrati ovu pesmu narodnom, ova pesma je bila privatno vlasništvo sve do skoro, i ko god bi je javno koristio morao je da plati Vorner bros (eng. Warner Bros) kompaniji. Kao i sa mnogim narodinim pesmama, teško je odrediti tačno poreklo ove pesme, ali više izvora navodi na to da su ovu pesmu, ili barem njenu prvu varijantu, krajem 19. veka iskomponovale sestre Peti i Mildred Hil u saveznoj državi Kentaki. Kako one tvrde, melodiju su napisale 1890-ih za predškolsku decu kojoj je Peti predavala. Svako jutro su pevali Dobro jutro svima, što je postajalo Srećan roćendan tebi danima kojima bi nekom detetu bio rođendan.

DUVANJE SVEĆICA

Foto: PIXABAY

 

Kako je popularnost pesme rasla, sestre su počele da podnose tužbe protiv upotrebe pesme bez dozvole. Međutim, one nikad nisu zatražile autorsko pravo nad pesmom Srećan rođendan, iako su to učinile za originalnu Dobro jutro svima verziju. Peti je tada tvdila da je novac ne zanima. Ipak, 1935. godine ta situacija se promenila. Ona je, zajedno sa Džesikom, Mildredinom sestrom, objavila pesmu i stavila je pod autorska prava pod kojim bi imale pravo na zaradu sve do 1991. godine.

Ta prava su raznim transakcijama prešla sa kompanije na kompaniju dok nisu stigla do Vornera. Kompanija Vorner je to pravo zarade primenjivala na sve, pa je čak i Dizni morao da plati 5.000 dolara da upotrebi pesmu na paradi, dok je jedan dokumentarac o Martinu Luteru Kingu ostao neizdat čak i na DVD-ju jer nije bilo novca za traženu cenu. Tako je Vorner zarađivao oko 2 miliona dolara godišnje samo za ovu pesmu, mada je bitno spomenuti da je većina ovog novca išla u Hil fondaciju, dobrotvornu ustanovu koja je osnovana u čast Hil sestara.

Nakon što su došli u posed pesme, iz kompanije su tvrdili da su se i prava na nju produžila do 2030. godine. Toliko produženje, kada se uzme u obzir da se pesma posmatra kao narodna, dovelo je do pobune među advokatima i ljudima zaposlenim u filmskoj produkciji.

Postojalo je više razloga zašto su tvrdili da pesma treba da bude u javnom domenu. Jedan od njih je da su prava produžena samo na određene verzije pesme nakon 1963. godine, a ne na celu pesmu. Drugi je da su prvobitna prava bila na pesmu Dobro jutro svima, pa je teško dokazati da je to uopšte ista pesma. Ipak, ključni dokaz koji su protivnici iskoristili na sudu je pesmarica iz 1922. godine koju su pronašli na sajtu Amazon za 3 dolara. U njoj se nalazila pesma Srećan rođendan. Doduše, ona je bila sa zahvalnicom i obeležjem da je izdata uz specijalnu dozvolu kompanije kroz koju su je sestre kasnije izdale, ali sama činjenica da je pesma bila objavljena 1922. godine bila je ključna, jer se sva muzika objavljena pre 1923. godine smatra javnim domenom, naročito kad se tome doda da uz nju nisu bila označena odgovarajuća autorksa prava.

Tako je septembra 2015. godine na sudu odlučeno da kompanija Vorner ima prava samo na određen aranžman, a ne na pesmu. Pošto ne postoji niko drugi sa tim pravom, pesma je postala deo javnog domena marta 2016. godine, a mesec dana ranije Vorner bros je platila 14 miliona dolara onima koji su do tada platili za upotrebu pesme.

Sada pesmu Srećan rođendan mogu koristiti svi. I mada je i do sada slobodno mogla da se peva na svakom rođendanu koji nije deo filma, sada kada znamo da je dostupna svima, pevaćemo je sa još većom radošću.

Prijatelj portala