mesto za vašu reklamu

vaša reklama

ZDRAVIM SNOM DO ZDRAVOG ŽIVOTA

Spavate malo? Možda bi trebalo da odredite svoje prioritete. Nedostatak sna povezan je sa bolestima srca i moždanog tkiva, a utiče i na pamćenje i na fertilitet. Prema jednoj britanskoj studiji iz 2013, loš san može izmeniti i do 700 gena. S obzirom na navike u Italiji, cifre su još više zabrinjavajuće. Malo je onih koji poštuju pravilo od 8 sati sna potrebnih za pravi odmor, a u poslednjih 30 godina u proseku smo izgubili 2 sata po noći. Pre 30 godina, mladi su spavali 9 i po sati, u odnosu na današnjih nešto manje od 8 sati.

Scroll to Top